Ekonomi:
Başbakan Yardımcısı Ali Babacan Hedefini Açıkladı :
Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Ali Babacan TBMM Kurulunda bakanlık olarak hedeflerini açıkladı. Hedefe göre "Büyümemiz, allahın izniyle, 2015 senesinde 2014'e göre daha yüksek olacak, enflasyonumuz daha düşük olacak, cari açığımız daha düşük olacak"

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 

Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, 2015'te büyümenin daha yüksek, enflasyon ve cari açığın daha düşük olacağını söyledi. 

Babacan, 2015 Senesi Merkezi İdare Bütçe Kanunu Tasarısı'nın TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ Genel Kurulu'ndaki ikinci tur müzakerelerinde Türk ekonomisine ait değerlendirmelerde bulundu. 

G-20'nin dönem başkanlığını devralmasının Türkiye için dünya ekonomisinde finans piyasalarıyla alakalı konularda söz sahibi olma, gündemi belirleme ve istikamet verme ile ilgili büyük fırsat vereceğini ifade eden Babacan, birinci gündemin dengeli büyümenin tüm dünyada sağlanabilmesi olduğunu söyledi.

Altyapı yatırımları, finansal tertip etmeler, beynelmilel finansal mimari, uluslararası vergi, enerji konuları, uluslararası ticaret, istihdam, abuhava farklığının finansmanı, kalkınma ve yolsuzlukla mücadelenin G-20'nin diğer ehemmiyetli gündem maddeleri olduğunu anlatan Babacan, "Biz tüm bu gündem maddelerini ele alırken kapsayıcılığa çok ehemmiyet vereceğiz. G-20 azası olmayan, gelişmekte olan, az gelirli ülkelerin problemlerini de G-20 masasına taşımak istiyoruz" dedi.

Babacan, KOBİ'lere özel ehemmiyet verdiklerini ve dünya gündeminde daha ehemmiyetli bir şekilde işlemek istediklerini belirterek, Türkiye'de global KOBİ forumu başlatacaklarını dile getirdi.

Türkiye'nin dönem başkanlığında uygulamaya çok önem vereceklerinin vurgulayan Bakan Babacan, şöyle konuştu:

"Sözler veriliyor, programlar izah ediyor, taahhütlere giriliyor fakat bunlar sahiden uygulanıyor mu? Ülkelerin reform taahhütlerini izlemeyle alakalı bir mekanizma kuruyoruz. İnternet üzerinden açıkça izleyen ve hangi ülke hangi reform sözünü tuttu, hangi reform sözünde aksama var, bunu da izleyecek bir mekanizma oluşturuyoruz. Finansal düzenlemelerin de kararlılıkla uygulanması ile ilgili ısrarcı olacağız."

Babacan, G-20 dahilinde yapılan toplantıların yanında ilk kez Türkiye'nin dönem başkanlığında enerji bakanları, tarım bakanları, turizm bakanları ve dışişleri bakanları toplantısı yapacaklarını kaydetti. Türkiye'nin senede 60-70 etkinliğe evsahipliği yapacağını belirten Babacan, "Dünya ekonomisinin yüzde 85'ini temsil eden kitle Türkiye'de dünya problemlerini konuşacak. Sahiden ehemmiyetli bir mesuliyet ve bir ehemmiyetli olduğu kadar da dikkatli yürütmemiz şart olan bir sorumluluk" dedi. 

"Gelecek 10 sene büyüme düşecek"

Küresel ekonominin zorlukları hala aşamadığına dikkati çeken Babacan, "Muhtemelen en kötü artık gerimizde kaldı. Bundan sonra kademeli de olsa bir toparlanma bekliyoruz" diye konuştu.

Türkiye'nin en büyük ticaret ortağı AB'nin en zayıf ve kırılgan toparlanmanın yaşanacağı bölge olduğunu ifade eden Babacan, Avrupa'daki negatifliklerden en az etkilenecek şekilde ekonomi siyasetlerini yürütmeye devam edeceklerini söyledi. 

Babacan, gelişmekte olan ülkelerde de vaziyetin iç açıcı olmadığını ifade ederek, "Geçtiğimiz 10 seneye göre önümüzdeki 10 sene büyüme oranlarının daha düşük olduğu bir sürece girmiş bulunmaktayız. Yeniden de gelişmekte olan ülkelerin vasati büyüme hızı, gelişmiş dünyanın çok çok üzerinde olacak. Başka bir deyişle gelişmekte olan ülkelerin dünya ekonomisinden aldığı hisse artmaya devam edecek" diye konuştu. 

Büyüme rakamının ehemmiyetinin yanında sürdürülebilir büyümenin çok ehemmiyetli olduğunu vurgulayan Babacan, "Vizyon sahibi, ufuk sahibi, uzun vadeye bakan hükümetler dünyada sürdürülebilirliği asal alarak, ekonomi siyasetlerini oluşturuyorlar. Fakat bir seçimlik ömrü olan, bir sonraki seçimde 'Ne yapalım' diye paniğe düşmüş hükümetler yanlışlıklar içine sürükleniyor" dedi.

Babacan, Türkiye'nin son 12 senede dünyaca teslim edilen başarısında, güven ortamı oluşturmasının temel etmen olduğunun vurgulayarak, Türkiye'nin 2009'da başlayan kriz gelmeden önce reformlarını bitirdiğini kaydetti. Ali Babacan, "Vaktinde attığı adımlar ve aldığımız önlemler Türkiye'yi bu krizin türbülansından önemli ölçüde savundu" dedi.

"Hemen hemen eşit bütçe"

Bütçe açığının ulusal gelire oranının bu sene yüzde 1,4 olduğunu, 2015 bütçe açığının yüzde 1,1 olarak amaçlandığını, Orta Vadeli Program'da 2017 için konulan hedefin ise yüzde 0,3 olduğunu anlatan Babacan, "Hemen hemen artık eşit bütçeye giden sağlam duruşumuz var" dedi.

Babacan, politik istikrarın sağlanmasında demokratikleşme sürecinin de ehemmiyetli olduğunu belirterek, "Demokrasiyle ekonomiyi beraberce yükseltmeye devam edeceğiz" diye konuştu. 

Kriz döneminde uygulanan siyasetlerin hızlı netice verdiğini anlatan Babacan, krizin en derin döneminden bugüne kadar toplam istihdamın 5 milyon 732 bin kişi arttığını kaydetti. Kadınlarımızın iş gücüne katılımında ciddi artış olduğunu ifade eden Babacan, Milli İstihdam Taktiği konusunda adımları attıklarında işsizlik oranının daha düşük düzeye ineceğine inandığını söyledi.

"Yüksek gelir ülkesi olmaya 2 bin dolar kaldı"

Satın alma gücü paritesine göre milli gelirin 2013 yılında 18 bin 809 dolara çıktığına işaret eden Babacan, Türkiye'nin Dünya Bankası hesaplamalarına göre alt orta gelir ülke grubundan üst orta gelir ülke grubuna çıktığını kaydetti. Babacan, "Dünya Bankası hesaplamalarına göre, yüksek gelir grubuna yalnızca 2 bin dolarımız kaldı. Allahın izniyle birkaç yıla kadar bu farkı da kapatıp Türkiye resmen Dünya Bankası sınıflandırmasında yüksek gelir grubuna girmiş olacak" dedi.

Türkiye'nin OECD'nin izah ettiği rapora göre gelir dağılımını en hızlı düzelten ülke olduğunu belirten Babacan, "Türkiye'nin son 12 senelik dönemde fakirliğin azaldığı fakat sıfırlanmadığı, gelir dağılımının düzeldiği fakat hala düzelmeye devam etmesi şart olan bir ülke" diye konuştu. 

Türkiye'nin geçen sene 3,3 milyar dolar dış yardım yaptığını ifade eden Babacan, "Haberimiz varken, farkındayken yardım etmek bizim insanlık görevimiz. Tabii ki olanaklarımız ölçüsünde fakat ben şuna da inanıyorum ki niyet iyi olunca ve pozitif bir perspektifle baktığınızda kaynaklarımız da bereketleniyor" dedi.

Amaçlar

Ali Babacan, önümüzdeki dönemin hedefleriyle alakalı şunları söyledi: 

"Önümüzdeki dönemin birinci temel hedefi enflasyonu düşürmek. Enflasyonumuz yüksek. Enflasyondaki düşüşle paralel olarak da piyasa üremlerinin de düşmesini önümüzdeki dönemde bekliyoruz. Cari açık Türkiye için ehemmiyetli bir kırılganlık alanı. Cari açık veriyor olmak demek, dış kaynağa bağımlı olmak demek. Kamunun borç stoğu, asgari düzeylere indi. Dış borcumuzu sıfırlamadık, artıya geçtik. Dış borçta artıdayız fakat özel sektörümüzün dış borcu artıyor. Dolayısıyla, bizim cari açığımızı kesinlikle düşürmemiz gerekiyor ve dışarıdan finansman bağımlılığımızı da azaltmamız gerekiyor.

Üçüncü hedef yapısal reformlar yoluyla potansiyel büyümemizi artırmak. 25 tane öncelikli dönüşüm programımızın eylem tasarılarını oluşturduk. Sayın Başbakanımız 9'unu açıkladı.. İnşallah, bu ay içerisinde 8 artı 8, iki grup halinde de diğer eylemleri izah edecek. Krokide başlangıçta bin 250 eylem Ekonomi Koordinasyon Kurulu'ndaki çalışmalarımız sonucunda bin 350 oldu. Öne sürerek konuşuyorum, G-20 ülkelerinin hiçbirisinde bu kadar iddialı ve bu kadar ayrıntılı bir yapısal reform gündemi yok. Hiçbir hükümet, böyle bin 350 tane eylemi, karşısına mesul kuruluşu ve karşısına tarihi yazarak ortaya koyma cesaretini kendinde bulamıyor. Oysa biz şuna inanıyoruz: Ne kadar öngörülebilir olursak, yapacaklarımızı ne kadar açıkça ortaya koyarsak, tasarılarımızı programlarımızı ne kadar açıkça kamuoyuyla, halkımızla ve iş dünyasıyla paylaşırsak o kadar öngörülebilirlik getiririz. Öngörülebilirliğin olduğu ülkede de güven olur, büyüme olur, istihdam olur. İşte bu yapısal reform alanı bizim için çok çok önemli olacak ve önümüzdeki dönemin belirleyicisi olacak.

Dönüşüm programı eylem planları neler?

Babacan, 25 dönüşüm tasarınını, imalatta verimliliğin artması, ithalata olan bağımlılığın azalması, yurt içi tasarrufların artırılması ve israfın önlenmesi, İstanbul'un beynelmilel bir finans merkezi olması, kamu harcamalarının rasyonelleştirilmesi, kamu gelirlerinin kalitesinin artması, iş ve yatırım ortamının geliştirilmesi, iş gücü piyasasının etkinleştirilmesi, kayıt dışı ekonominin azaltılması, istatistiki bilgi altyapısının geliştirilmesi, öncelikli teknoloji alanlarında ticarileşme, kamu alımları yönüyle teknolojiyi geliştirme, yerli kaynaklara dayalı enerji imalatı, enerji verimliliğinin geliştirilmesi, tarımda su kullanımının etkinleştirilmesi, sıhhat endüstrilerinde yapısal dönüşüm, sağlık turizminin geliştirilmesi, taşımacılıktan lojistiğe dönüşüm, temel ve mesleksel maharetleri geliştirme, nitelikli insan gücü için çekim merkezi, sağlıklı hayat ve hareketlilik, ailenin ve dinamik nüfus yapımızın savunması, mahallide müessesesel kapasitenin güçlendirilmesi, rekabetçiliği ve sosyal uyumu geliştirilen bir şehirsel dönüşüm ve kalkınma için uluslararası iş birliği altyapısının geliştirilmesi olarak sıraladı.

Ali Babacan, Türkiye'nin ekonomik göstergelerinin önümüzdeki dönemde iyileşeceğine inandıklarını ifade ederek, "Büyümemiz, allahın izniyle, 2015 seneninde 2014'e göre daha yüksek olacak, enflasyonumuz daha düşük olacak, cari açığımız daha düşük olacak. Başka bir deyişle hangi açıdan bakarsak bakalım, 2015 senesi 2014 seneye göre daha iyi bir sene olacak" diye konuştu.

Türkiye'nin yaptığı reformlarla ehemmiyetli iş merkezi haline geldiğini vurgulayan Babacan, "İstanbul artık bütün coğrafyayı finanse eden bir şehir haline geldi. Bunların hepsi ülkemiz için, milletimiz için onur duyulacak gelişmeler" dedi. 

HDP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan'ın, Hazine'nin ihalesi yapılan projelerde özel şirketlerin borçları için garantör yapıldığı iddiasına da cevap veren Babacan, projelerin yap-işlet-devret modeliyle yapıldığını, Hazine'nin borç üstlenim taahhütlerinin garantörlük değil, şartlı yükümlülük mahiyetinde olduğunu söyledi. 

Babacan, bu yükümlülüğün şu ana kadar 3 proje için mevzubahis olduğunu ve miktarının da 5 milyar 278 milyon dolar olduğunu kaydetti. 
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Benzine Gene Zam Geldi
Benzinin litre fiyatında 8 ila 10 kuruş zam yapıldı. Yeni tarife, bu gece yarısından itibaren geçerli olacak.

Haberi Oku